Monday, 25 April 2016

Year 3: "Places and buildings" (kohad ja ehitised)

Tunni algul kordasime juba varem õpitud kohamäärsõnu lustaka lauluga:

Õppisime uusi sõnu ja kirjutasime need ka vihikusse. Seekord tuli kirjutamisel olla hästi hoolas, sest eestikeelset tõlget õpetaja tahvlile ei kirjutanud:


Nüüd harjutas ja õppis igaüks ise omaette sõnu umbes viis minutit.
Õpetaja korjas tahvli pealt pildid ära, ajas pildid segi ja vaatasime kui hästi meil sõnad meelde jäid. Sõnade kirjapilti ja hääldust sai samal ajal vajadusel ka vaadata:

Harjutasime õpitud sõnavara ja kohamäärsõnu kasutama lugemisharjutuses:


Õppisime lugema ja tõlkima lauseid, mis algavad sõnadega There is /There are...

Tegime ka töövihikuharjutust:

No comments:

Post a Comment