Thursday, 22 September 2016

Year 3: Revision (kordamine)

Hakkasime Unit 2 otsi kokku tõmbama. Kõigepealt kordasime üle sõnad ja mängisime sõnade äraarvamismängu.
Sõnavara peale tegime sõnade töö:

 Seejärel kordasime üle BE- vormid (olema) tahvlilotot kokku pannes:

Kordasime õpitud keelereegleid ja täitsime töölehte. Töölehe vastuseid sai kontrollida tahvlilt:

Ära unusta, et kui midagi kellelegi kuulub, kirjutame sõna lõppu  ´s
Lause algab suure tähega ja lõpeb punktiga. Nimed kirjutame suure tähega.

No comments:

Post a Comment