Friday, 14 October 2016

Year 4: School rules (koolireeglid)

Neljanda klassiga alustasime uue teemaga "School rules". Sissejuhatuseks vaatasime videot "Respect":

Arutlesime, mis on laulu sisu. Lapsed said väga hästi aru, et laul räägib sellest, et me kõik oleme erilised ning peame austama nii iseennast, oma lähedasi kui teisi inimesi.
Õpetaja suuna tähelepanu ka sellele, et sõnad on ameerikapärase kirjapildiga, seetõttu peame meeles pidama, et briti inglise keeles kirjutame sõnu nii:
neighbour
favour
favourite
colour

Nüüd jagas õpetaja töölehed, kus peal laul "At School" ning lapsed tõlkisid laulusõnad eesti keelde. Loomulikult laulsime pärast laulu ka.

Et järgmistest tööülesannetest paremini aru saada, tutvusime uute sõnade ning väljenditega ning kirjutasime need ka vihikusse: Kuulasime-lugesime rütmisalmi:

 Lugesime-tõlkisime õpikuharjutuses olevaid klassireegleid:


Nüüd selgitas õpetaja projekti, millega hakkame tegelema järgmisel nädalal. Sellest tuleb juttu edaspidi =)

No comments:

Post a Comment