Monday, 3 October 2016

Year 4: Wild animals (metsloomad)

Tänase teema häälestuseks koostasime tahvlile mõistekaardi "Wild animals" ning tuletasime nõnda meelde metsloomade nimetused:

Lahendasime töövihikus ristsõna:

Vaatasime videot "Wild animals" ning õppisime uusi sõnu. Tuletan meelde, et briti inglise keeles hääldame sõna "zebra" [zebrә]  (selles videos ameerikapärane hääldus).Lugesime rütmisalmi:

Tuletasime meelde mitmuse reegli - mitmuses olevatele sõnadele kirjutame sõna lõppu -s.
Erandsõna on child - children (laps-lapsed)

Õppisime moodustama lauseid kasutades väljendit There is/there are...
Kuulasime-lugesime luuletust:


Harjutasime uue väljendi kasutamist töövihiku harjutusi tehes.

No comments:

Post a Comment