Thursday, 24 November 2016

Year 3: "Feelings" 2

Tunni algul tuletasime meelde eelmises tunnis õpitud sõnu ja õppisime ka uusi:

 Harjutasime sõnade hääldamist  sõnakaartidega:

Enne slaidide vaatamist andis õpetaja ülesande hoolikalt videot jälgida ning meelde jätta, milliseid sõnu mil tahvlil veel pole:


 Tähelepanelikud lapsed arvasidki ära ja see sõna on "sick" (haige).

Nüüd jagasime end paaridesse või rühma ning loosisime endile ühe numbri. Loosimiseks kasutasime täna veidi teistsugust meetodit  - nummerdatud puupulki:

Õpetaja pani tahvlile üles pildid ning iga rühm kirjutas oma pildi kohta väikese jutukese. Abimeheks olid tahvlil lausealgused. Ühtlasi saime niimoodi üle korratud nii "olema" tegusõna, asesõnad kui omastava käände reeglid. Muidugi sai nõu küsida ka õpetajalt:
Pärast esitasime oma jutukesed ka klassi ees: Tunnis jõudsime vastata hindele kahekõnede lugemist ja tõlkimist. Samal ajal tegid teised lapsed töövihikuharjutusi, mis jäid kodus lõpetada.

No comments:

Post a Comment