Tuesday, 29 November 2016

Year 3: "Revision" (kordamine)

Kuna neljapäeval on meil tulemas Unit 7 peale töö, siis tänases tunnis keskendusime teemade kordamisele. Aga et kordamine oleks lõbusam, laulsime tunni algul laulu "What time is it?"


 Õpetaja jagas kordamiseks töölehed ja alustasime esimese harjutusega, kus sobitasime küsimuse ja vastuse. Kordasime üle reegli, et lause algab suure tähega ja lõpeb punktiga.

Nüüd tuletasime meelde sõnakaartidega at /in väljendid. Tegime selle kohta harjutuse nii töövihikus kui ka töölehel:

Kordasime üle asesõnad. Mängisime palliga õppemängu: õpetaja ütleb ühe nimisõna ja viskab õpilasele palli, õpilane vastab talle asesõnaga ning viskab palli tagasi.
Õpetaja: "My mother"
Õpilane: "She" jne


Siis harjutasime asesõnu ka töölehe harjutuses:

Nüüd olime kõvasti ajusid ragistanud ning ka üsna palju kirjutanud. Seetõttu tõusime püsti ja laulsime koos liigutustega eelmises tunnis õpitud laulu "If you happy":


 Kordasime sõnakaartidega üle sõnad teemal "Feelings":Viimasel töölehe ülesandel oli mitu eesmärki:
-   tähelepanelik lugemine;
-   teksti mõistmine;
-   lausete sobitamine piltidega;
-   lausete vigadeta ärakiri.


Tunni lõpuni olid jäänud veel mõned minutid. Õpetaja küsis, millist õpitud laulu võiksime laulda ja laste ühine soov oli "Hickory Dickory Dock":


Panime töölehe õpimappi ja kodus jäi tööks harjutada.
Usinat õppimist!

No comments:

Post a Comment