Monday, 14 November 2016

Year 4: "Plural" (mitmus) 1

Tänase tunniteema häälestuseks kuulasime laulu "In my dreams":


Tuletasime meelde, missugune on inglise keeles mitmuse tunnus (kirjutame sõna lõppu -s). Nüüd otsisimegi laulust mitmuses olevaid sõnu. Selgus, et inglise keeles on mitmuses erandsõnu nagu näiteks people ja sheep.

Nüüd õppisime mitmuse reegleid nii plakatilt kui slaididelt ja kirjutasime reeglid ka vihikusse:

Vaatasime õppevideot ja põhirõhk oli hoolikalt tähele panna erandsõnu.Tegime töövihikuharjutusi ja kontrollisime neid tahvlilt:

No comments:

Post a Comment