Friday, 9 December 2016

Year 4: "Comparison" (omadussõnade võrdlemine)

Kuna eelmisel tunnil oli meil töö, siis tunni algul arutlesime vigade üle ning vaatasime töö uuesti läbi.
Viimasel ajal oleme õppinud erinevaid keelereegleid. Tänagi lisandus uus - võrdlemine. Vaatasime teema sissejuhatuseks lõbusat videot:

 

Seejärel vaatasime õpetaja koostatud slaidiprogrammi "Comparison":

Nüüd proovisime juba ise uut reeglit kasutades lauseid moodustada:


Kirjutasime reeglid ka omale vihikusse. 

No comments:

Post a Comment