Monday, 5 December 2016

Year 4: Present Simple (lihtolevik)

Inglise keelele häälestumiseks laulsime laulu "I like swimming":

 Kordasime üle lihtoleviku 3. pöörde moodustamise reeglid:

Moodustasime piltide kohta lauseid.

Harjutasime tegusõnade pööramist "tema" vormis sähvikute ja sõnakaartidega ning vihikusse kirjutades:

Lugesime töölehelt lauseid Tom´i nädala kohta ning muutsime laused  "mina" vormist "tema" vormi. Abiks oli väike spikker tahvlil:

Nüüd jääb kodus veel reegleid harjutada, sest neljapäeval teeme väikese töö.

No comments:

Post a Comment