Tuesday, 28 March 2017

Year 3: "I´m proud of my country"

Tunni algul kuulasime teemasse häälestuseks  rütmisalmi:Tuletasime meelde eelmisel veerandil õpitud sõnavara:


Kuulasime õpikust lugemisharjutust ja seejärel lugesime ja tõlkisime ka ise teksti.
Õpetaja juhtis tähelepanu, et kui sõna algab täishäälikuga, siis loeme artiklit  the [ði:]


Et lugemine paremini selgeks saaks, mängisime lause äraarvamismängu. Mäng käib nii: klassi ees olev laps valib tekstist ühe lause ja teised lapsed püüavad ära arvata, milline lause see on. Kes lause ära mõistatab, tuleb klassi ette mängujuhiks. Nõnda saime mängu käigus lugeda lauseid aina uuesti ja uuesti ning see ei muutunud võistlusmomendi pärast igavaks =)


 Tegime töövihikuharjutusi ja kontrollisime oma tööd tahvlilt:Vaatasime slaidiprogrammi "The United Kingdom". Õpetaja jutustas Ühendatud Kuningriigi alla kuuluvatest riikidest, nende sümbolitest ja tavadest.

No comments:

Post a Comment