Thursday, 9 March 2017

Year 3: "Places and buildings" 1

Tunni algul kordasime juba varem õpitud kohamäärsõnu lustaka lauluga:

Õppisime uusi sõnu ja kirjutasime need ka vihikusse. Seekord tuli kirjutamisel olla hästi hoolas, sest eestikeelset tõlget õpetaja tahvlile ei kirjutanud:Nüüd harjutas ja õppis igaüks ise omaette sõnu umbes viis minutit.
Õpetaja võttis tahvlilt ära pildid ja lapsed ütlesid sõnad nii inglise kui eesti keeles.


Harjutasime sõnade hääldamist ka õpikuharjutuses:


Õpetaja kustutas tahvlil ära sõnade häälduskastid. Õpetaja näitas tahvlil sõna kirjapilti, lapsed ütlesid sõna inglise ja eesti keeles.
Järgmise ülesandena pidid lapsed kahe minuti jooksul meelde jätma tahvlil olevad sõnad. Õpetaja kustutas sõnad tahvlilt ära ja lapsed kirjutasid mälu järgi sõnad paberile. Ilma ühegi veata suutis kirjutada JOANNA MARIE, üks pisike aps oli sees MIIA-MARIA´l. Väga tublid! Nemad said ka päevikusse "viied".
Tunni lõpus tegime  töövihikuharjutust, kus lisaks tunnis õpitud sõnadele, tuli otsida sõnu ka õpikusõnastikust.


No comments:

Post a Comment