Friday, 19 May 2017

Year 4: Fairy tale "Buried Treasure"

Tunni häälestuseks mängisime sõnamängu "Define it". Mäng käib nii: vabatahtlik õpilane istub seljaga tahvli poole, õpetaja kirjutab tahvlile sõna ja kaaslased püüavad talle selgitada, mis sõna see on, aga kasutada ei tohi sõnas olevaid elemente.


Mängisime mängu "Fast picture". Mäng käib nii: õpetaja näitab kiirelt ühte pilti. Õpilased hakkavad kirjeldama, mida nad pildil nägid. Eelnevalt tuletasime meelde erinevaid kohamäärsõnu, mille abil paremini lauseid moodustada:


Kuna pilti näeb vaid hetke, siis ei haara inimese silm kõike ja see, mida näeme, võib olla täiesti erinev. Pärast vaatasime pildi juba rahulikult üle ja arutlesime, mida nägime õigesti ja mida mitte.


Nüüd olime jõudnud tänasele teemale juba päris lähedale, sest pilt pärines muinasjutust "Buried Treasure", mis oli meie tänase tunni teema. Õpetaja jagas laiali jutukese osad.


Tööülesanded olid järgmised:
1) Read the text and put the parts of the story in order.
2) Glue the story into your notebook.
3) Find the verbs. 
4) Underline the verbs (blue line- verbs in the present tense; red line - verbs in the past tense)
5) Write the verbs and translate into Estonian (use the dictionary).

No comments:

Post a Comment