Friday, 13 October 2017

Year 3: "I am good at..."

Tunni algul laulsime laulu, kus saime ühekorraga korrata nii numbreid 1-10-ni kui ka tähenimetusi:Nüüd kordasime tähestikulaulu lauldes üle kogu tähestiku. Tuletan meelde, et briti tähestikus loeme Z [zed]

 

Tähestiku tundmist läks meil kohe vaja töövihikuharjutusi tehes. Kõigepealt arutasime läbi, millised võiksid olla tüdrukute ja millised poiste nimed ning märkisime nimedele peale vastavalt HE või SHE. Nüüd valis igaüks omale piltidelt, millist nime lapsed võiksid kanda ning kirjutas nime lapse juurde. Aeg-ajalt unustavad lapsed, et nimed kirjutame suure tähega, seega kordasime ka selle reegli veelkord üle:

 Siis püüdsime järjestada nimed tähestikulisse järjekorda. Pärast sai oma tööd ka tahvlilt kontrollida:Nüüd muutsime teemat ja õppisime selgeks uue väljendi: be good at (milleski tubli/hea/osav olema)
Õpetaja asetas tahvlile pildid ja üheskoos moodustasime piltide kohta lauseid:

Mary is good at drawing. Tom is good at music. Poppy is good at numbers.
Jake is not good at puzzles. Mother is good at cleaning and tidying up. I am good at helping her.
The boys are good at sport. Lisa is good at dancing.
 A baby polar bear is good at hugging his mum. The kitten is good at kissing. 
Kate is good at riding a horse.

 Vaatasime katkendit videost "What are you good at?" (kuni 1.25):Kuna nüüd oskame juba inglise keeles päris palju lauseid öelda, siis tegime enda kohta väikese jutukese, mille õpime järgmiseks tunniks kaaslastele esitamiseks.


Tunni lõpus jõudsime teha väikese teadmiste kontrolli arvsõnade kirjutamise peale. Õpetaja  rõõmuks said enamus lapsi "viied". Tublid!

No comments:

Post a Comment