Monday, 2 October 2017

Year 3: "Unit 2 revision" (kordamine)

Kuna eelmisel tunnil tegime sõnade töö, siis täna jagas õpetaja tööd tagasi. Kel oli töös vigu, teeb töö pöördele vigade paranduse.
Seejärel asusime kordama Unit 2 materjali.
Kordasime üle BE- vormid (olema) reeglitabelilt ja tahvlilotot kokku pannes:

Kordasime õpitud keelereegleid ja täitsime töölehte. Töölehe vastuseid sai kontrollida tahvlilt:

Ära unusta, et kui midagi kellelegi kuulub, kirjutame sõna lõppu  ´s
Lause algab suure tähega ja lõpeb punktiga. Nimed kirjutame suure tähega.

Tegime töövihikus tõlkeharjutust:


Tunni lõpus mängisime sõnamängu "Bingo".

No comments:

Post a Comment