Thursday, 30 November 2017

Year 4: "Present Simple" 2

Tunni algul laulsime teemasse häälestumiseks juba õpitud laulu "I like swimming":Tuletasime meelde küsimuse "Do you like...?" ja küsimusele vastamise. Abiks oli ka reeglitabel tahvlil:
Tegime õpikus  harjutust suuliselt paaris/rühmatööna:


Laulus laulsime enne "I like swimming. I like reading. I like singing" (Mulle meeldib ujumine. Mulle meeldib lugemine. Mulle meeldib laulmine).
Kui me kirjutame tegusõna lõppu -ing, saame nimisõna. Aga sealjuures on ka mõned reeglid, mida kirjutamisel meeles pidada:

Kohe saime uusi teadmisi ka kuulamisülesandes rakendada. Kõigepealt sobitasime kuulamise järgi tegelased ja tegevused.


Kordasime üle reegli, et tema vormis kirjutame tegusõna lõppu -s.


Seejärel moodustasime piltide kohta lauseid ja kirjutasime need ka vihikusse.

Tutvusime uue sõnavaraga ja lugesime õpikust  lugemispala "Fay´s week":

No comments:

Post a Comment