Friday, 17 November 2017

Year 3: "Clothes" 2

Kuna meil oli tunni teemaks "Clothes", siis laulsime eelmises tunnis õpitud laulu "Super clothes":Kordasime üle õpitud sõnavara pilte ja sõnakaarte kokku sobitades. Tahvli ette tulijad loosisime nimepulkadega, seetõttu oli mõnel lapsel õnne korduvalt klassi ette tulla:
Õppisime uusi sõnu ja kirjutasime need vihikusse:


Mängisime sõnamängu "What word is missing?" (Mis sõna on kadunud).
Mäng nõuab tähelepanelikkust ja head mälu. Mäng käib nii: sõnakaardid on tahvlil, lapsed püüavad jätta sõnad meelde. Õpetaja võtab ühe sõnakaardi ära nii, et lapsed ei näe (tõmbab ekraani ette või lapsed panevad silmad kinni). Lapsed kirjutavad "puuduvad sõnad" vihikusse.  Kel on kolm õigesti äraarvatud sõna, on mängu võitja (meie klassis saavad lapsed selle eest  kleepsu vihikusse, kolm kleepsu annab hinde "5").

Värvuste ja riietusesemete nimetused üle korratud, tegime töövihikus kuulamisülesannet, kus tuli kuulamise järgi värvida nööril kuivav pesu õiget värvi:


Lugesime õpikust lugemisharjutust ja nuputasime, millise pildiga laused kokku sobivad. Ühtlasi saime üle korrata asesõnad HER / HIS ja tegusõnad IS / ARE:Õppisime etteantud lausemudelite järgi oma riiete kohta lauseid moodustama ning kirjutasime harjutuse vihikusse:

 

No comments:

Post a Comment