Monday, 20 November 2017

Year 3: "Clothes" 3

Laulsime laulu "Super clothes".Kordasime õpitud sõnavara "Clothes" piltide ja sõnakaartidega.
Õpetaja küsis "What´s this?" Lapsed vastasid: "This is a/an..."
                       "What are these?" Lapsed vastasid: "These are...."


Sõnade kirjutamist harjutasime sõnamänguga "Bingo". Tänased õnnelikud võitjad olid Liselle, Renet, Joosep, Uko ja Ruuben.

Mängisime kõnearendusmängu, kus lisaks lausete moodustamisele arendasime ka oma mälu. Mäng käib nii:
- Üks õpilane ütleb näiteks lause: "My shoes are black";
- järgmine õpilane ütleb eelneva lapse kohta: "Her /his shoes are black. My T-shirt is yellow:"
- temast järgmine loetleb eelnevate laste laused ja lisab omapoolse jne.Tuletasime meelde ainsuse omastava käände reegli ja õppisime selgeks mitmuse omastava käände reegli. Harjutasime reegli kasutamist ka töövihikus.

No comments:

Post a Comment