Monday, 6 November 2017

Year 3: "School things" 3

Tunni algul tegelesime sõnavaraga "School things".
Laulsime juba tuttavat laulu "Look and listen".


Vaatasime videot:


Kordasime sõnad üle sõnakaartidega:


Mängisime tahvlil olevate sõnakaartidega sõnamängu "Bingo".

Kordasime üle väljendid This is a/an ....
                                         These are ....s.

Moodustasime esemete kohta lauseid:


Näiteks: This is a pencil case.
               These are coloured pencils.
               These are scissors.
               This is a teddy bear.
               These are teddy bears.
               These are balls.
               These are pens.
               These are sharpeners.
               These are pencils.
               This is a dog.
               These are dogs.

Tegime töövihikuharjutust:


Kordasime üle tegusõnade AM/IS/ARE kasutamise reeglid ja tegime töövihikuharjutust:


Otsisime sõnalohest lauseid ja kirjutasime leitud laused töövihikusse:


Kodus harjuta sõnavara "School things", sest homme teeme väikese sõnade töö.

No comments:

Post a Comment