Wednesday, 1 November 2017

Year 4: "Like/don´t like; likes/ doesn´t like..."

Tunni algul laulsime laulu "I like swimming":Lauluga häälestusime tänase tunni teemale. Tuletasime meelde väljendi "I like.../I don´t like..."


Koostasime lauseid  õpikus olevate piltide kohta:


Tegime töövihikuharjutust ja kontrollisime oma tööd tahvlilt:


Õppisime moodustama lihtoleviku 3. pööret (mida teeb?):


Koostasime piltide kohta lauseid:
The penguin likes fish but it doesn´t like bananas.
The gorilla likes bananas but it doesn´t like fish.
The polar bear likes fish but it doesn´t like nuts.
The brown bear likes honey but it doesn´t like acorns.
The mouse likes berries but it doesn´t like leaves.
The squirrel likes nuts but it doesn´t like fish.
The boar likes acorns but it doesn´t like frogs.


Tegime töövihikuharjutust ja kontrollisime vastuseid tahvlilt:Mängisime kõnearendusmängu "Guess the animal". Mäng käib nii: üks paarilistest võtab ümbrikust ühe looma nimetuse, aga ei näita kaaslasele. Kaaslane püüab küsimuste abil ära mõistatada, kes see loom võiks olla.

No comments:

Post a Comment