Wednesday, 29 November 2017

Year 4: "Present Simple (the 3-rd person)" (lihtoleviku 3. pööre)

Tunni algul laulsime õpitud laule:


Õppisime lihtoleviku 3. pöörde reegleid ja kirjutasime need vihikusse. Reegleid uurides selgus, et need on väga sarnased juba õpitud mitmuse reeglitega. Kui mitmuse reeglid selged, siis ei ole raske ka tegusõna pöörata 3. pöördes =)
Kirjutasime reeglid ka vihikusse:
Vaatasime õppevideot:Harjutasime reegleid töövihikus:


No comments:

Post a Comment