Monday, 4 December 2017

Year 4: "Present Simple" 3

Jätkasime ka tänases tunnis lihtoleviku (Present Simple) reeglite lainel. Tunni algul laulsime laulu "I like swimming":Tuletasime meelde lihtoleviku moodustamise, eriti pöörasime tähelepanu 3. pöörde (mida teeb?) reeglitele:

 Koostasime piltide kohta lauseid: Näiteks: Tom likes riding a bike. Mary likes drawing. The boys like playing football. Jack likes playing computer games...
Ühtlasi saime üle korrata eelmises tunnis õpitud -ing lõpuliste sõnade õigekirja:


Harjutasime tegusõnade 3. pöörde reeglite kasutamist sõnakaartide ja sähvikutega. Õpetaja näitab sõnakaarti, õpilased näitavad sõna lõpu sähvikuga:


Kuulasime õpikuharjutust ning sobitasime omavahel laused ja pildid.


Nüüd muutsime "mina" vormis laused "tema" vormi ning kirjutasime laused ka vihikusse. 

No comments:

Post a Comment