Friday, 26 January 2018

Year 3: "Who is it?"

Tunni algul laulsime juba tuttavat laulu "Head and shoulders":


Tuletasime meelde eelmises tunnis loetud harjutust, kus loomad end kirjeldasid. Nüüd kirjutas õpetaja tahvlile lausemudelid, mille abil koostasime suuliselt jutukesi tahvlil olevate loomade kohta.


Seejärel valisid lapsed ise ühe looma ja kirjutasid tema kohta jutukese nii, et ühtlasi oli see ka mõistatuse eest. Lapsed lugesid oma lood ette ja teised mõistatasid, kes see loom võiks olla. Kõige usinamad äraarvajad olid MATILDA ja MAGNUS, kes said ka tublid "viied".

Oma teadmisi ja oskusi kasutasime ära töövihikuharjutusi tehes. Kõigepealt kordasime keelereeglit "BE" (olema) ja tegime selle kohta harjutuse. Algul pusis igaüks omaette, siis kontrollisime koos tahvlilt:

Nüüd kordasime keelereeglit "HAVE/HAS GOT" (omama) ja taaskord proovisime hakkama saada harjutusega töövihikus. 

Kolmas harjutus oli keerulisem, sest siin tuli nüüd valida, kumb keelereeglitest lünka sobib. Lastele tegi palju nalja, kui õpetaja tõi enda kohta näite:
"I am a dog" (Ma olen koer)
"I have got a dog" (Mul on koer).Kiiremad said ruttu oma töö valmis ning õpetaja andis neile isegi lisatööd. Väga tubli oli täna JOONAS, kel olid vihikus väga toredad laused ja kõik harjutused kiirelt ja õigesti tehtud!

No comments:

Post a Comment