Monday, 29 January 2018

Year 4: "Comparison" 4

Tunni algul kordasime omadussõnade keskvõrde moodustamise reegleid ning täitsime töölehte. Kontrollisime oma vastuseid ka tahvlilt:


Nüüd uurisime jaotvaralt, kuidas me moodustame ülivõrret:
Vaatasime kahte videot: Kuulasime videoklippi, kus õpetati keskvõrret ja ülivõrret läbi laulukatkendite:

 

Nüüd harjutasime ka ise omadussõnade võrdlemist ning tegime töövihikuharjutusi. Tahvlilt sai oma tööd ka pärast kontrollida:

Lugesime õpikus kahte lugemispala, kus olid sõnad vahetusse läinud:


Kodus jäid reeglid selgeks õppida, eriti erandsõnad!

No comments:

Post a Comment