Thursday, 15 February 2018

Year 2: "Numbers 1-10"

Täna asusime õppima uut osa - numbreid 1-10. Kõigepealt vaatasime videoid:Seejärel õppisime laulma uut laulu "Ten little numbers". Ühtlasi õppisime selgeks, et kui sõna on mitmuses, siis lisame sõna lõppu -S. Näiteks: numbers, cats, dogs.Kuna harjutamine teeb meistriks, siis harjutasimegi õpitut erinevates tegevustes.
Kõigepealt panime tahvlile kokku pusle:


Harjutasime ka koos töötamist. Õpetaja jagas lastele arvsõnade kaardid ja ilma rääkimata tuli end järjestada õigesse järjekorda. Kuna täna olid olude sunnil osa 3. a klassi lapsi ka meiega tunnis, siis kaasasime neidki meie toredasse mängu =)
Kui arvurida vaikselt reastatud, päästsime oma häälepaelad taas valla ja iga laps ütles kõlava selge häälega oma arvu.Olime numbreid õppinud nii lauldes kui mängides. Nüüd jagasime töölehed, kus sai harjutada nii käelist tegevust kui ka oma teadmised proovile panna:

 Kodus jäi tööleht lõpetada ning õppida arvsõnad selgeks.

No comments:

Post a Comment