Thursday, 22 February 2018

Year 4: "Food" 3-4

Kuna on toiduteema, siis iga tunni algul laulame laulu "What´s your favourite food?"

Lugesime rütmisalmi:


Kordasime sõnu sõnakaartidega. Õpetajal abiks abiõpetajad Joanna Marie, Kristofer ja Lembit:


Et sõnade kirjutamine ka selgeks saaks, mängisime kahte sõnamängu tahvlil olevate sõnadega:

Esimene mäng "What word is missing?" (Õpetaja võtab "salaja" ära ühe sõnakaardi ja lapsed kirjutavad vihikusse, mis sõna on kadunud. Nii mängisime seda mängu kolm korda). Kõige tähelepanelikumad olid Joanna Marie ja Liisa.
Teine mäng oli "Bingo" (Tahvlil olevatest sõnadest valivad õpilased 9 sõna ja kirjutavad vihikusse. Nüüd hakkab õpetaja sõnu ütlema ja sõnakaarte ära võtma. Kelle sõnad saavad kõik öeldud ja mahakriipsutatud, on võitja ja saab auhinnaks kleepsu). Seekord olid võitjad Roosi, Marko, Ott, Regiina ja Liisa.

Rääkisime erinevatest toidukordadest ("Meals") ja nuputasime, millised toidud on peidetud anagrammide sisse (anagramid on sõnad, kus tähed on segi aetud):
BREAKFAST: curd, bread and butter, tea, apple

LUNCH: hamburger, orange, juice, candy

DINNER: chicken soup, bread, salad, ice cream
SUPPER: potatoes, fish, cherry cake

Kõik toidud nuputas välja Joanna Marie, kes ja sai priske "5":

Õppisime ja kirjutasime vihikusse väljendid:
I like...
I don´t like...
I would like (some) ...
Would you like (some)... ?
Yes, please. No, thanks.
Can I have (some) ...

Kõige paremini jäävad asjad meelde harjutades ja ega see keeleoskus muidu ei tule, kui ei harjuta inglise keeles rääkimist. Nõnda siis tegimegi paaristööd. Harjutasime lausete moodustamist õpikuharjutust tehes ja täringumängu mängides:


Õppisime uusi väljendeid.  Kuulasime, lugesime ja tõlkisime kahekõnet:

No comments:

Post a Comment