Thursday, 29 March 2018

Year 2: "Easter"

Kõigepealt tutvusime slaide vaadates sõnavaraga ja õpetaja jutustas Inglismaa lihavõttekommetest:Koostasime tahvlile mõistekaardi "Easter" ja lapsed joonistasid mõistekaardi ka töölehele. Seejärel nuputasid lapsed töölehe teisel pool olevaid ülesandeid:

No comments:

Post a Comment