Monday, 5 March 2018

Year 3: "What are you doing?" 2

Tunni algul õppisime uue laulu "What are you doing?"

Kordasime piltidega õpitud tegusõnu. Tuletasime meelde, kuidas moodustatakse kestva oleviku ajavormis lauseid ning moodustasime piltide kohta lauseid:


Õppisime ja kirjutasime vihikusse kaks uut tegusõna:


Tegime töövihikuharjutusi ja kontrollisime oma tööd tahvlilt.Sõnade kirjutamisel juhtis õpetaja tähelepanu mõnede sõnade kirjapildile, mis -ing lõpu lisamisel veidi muutuvad:


 Nüüd uurisime  õpiku pilti. Õpetaja luges ette lauseid ja lapsed kuulasid-vaatasid tähelepanelikult, kas lause sobib kokku pildiga või ei. Kui ei sobinud, tõmbasime töövihikusse kriipsu. Pärast arutasime koos kuulamisülesande läbi ja ilma ühegi veata õnnestus ülesanne teha Matildal. Tubli!
Nüüd lugesime pildi kohta lünkharjutust ning otsisime lünka sobiva sõna.

No comments:

Post a Comment