Monday, 9 April 2018

Year 3: "Active studying"

Kolmanda klassiga tegime aktiivõppetundi. Kõigepealt õppisime väljendeid:

Kõige esimene ülesanne oli "running dictation" (jooksev etteütlus). Tekstid olid klassis varem seintele-riiulitele pandud, lapsed pidid lugema lause, selle meelde jätma ja kaaslasele ette dikteerima. Poole teksti pealt vahetati rollid.


Kui tekst valmis, said õpilased kontroll-lehe, kus olid ka edasised ülesanded. Kui töö kontrollitud, lõikasid lapsed järgmise töölehe pealt pildid välja ja kleepisid teksti põhjal pildid alustaustale. Viimase ülesandena jutustasid lapsed, mida nad pildil näevad.

Kontroll-leht
Taust
Tööleht piltidega
Valmis tööKel töö valmis, sai nuputada töölehe kallal:

No comments:

Post a Comment