Monday, 7 May 2018

Year 3: Project "My Room"

Teema "House" lõpetuseks valmisid meil projektid oma toast. Projekt koosnes tiitellehest, toa plaanist ja toa kirjeldamisest vähemalt 10 lausega. Lausete moodustamisel tuli kasutada kohamäärsõnu, värvuste nimetusi ja õpitud omadussõnu. Eelnevalt olime muidugi samalaadseid lauseid lugenud ja tõlkinud ning ka ise koostanud. Seejärel õppisid lapsed oma tööd ka klassi ees esitlema.

Projektide esitlemine:Kuna loodusõpetuses olime just plaanide joonestamist õppinud, siis sellega said kõik hästi hakkama.
Siin mõned pildid parimatest toaplaanidest:

Ja toakirjeldused:Kõige kaunima projekti tegi Adeele, kellel oli kõik projekti osad väga korrektselt ja kaunilt vormistatud:

No comments:

Post a Comment