Monday, 21 May 2018

Year 3: "Shopping" 1

Tänases tunnis alustasime uue teemaga "Shopping". Teemasse häälestamiseks lugesime rütmisalmi:


Õppisime uusi sõnu. Kuigi sõnu tundus algul palju, selgus, et enamus nendest on meile juba tuttavad:


Mängisime sõnade äraarvamismängu:

 Sõnu oskasime nüüd suuliselt öelda, aga kirjutamist harjutasime ristsõna lahendades ja sõnaruudust sõnu otsides:

1 comment: