Friday, 25 May 2018

Year 3: "Shopping" 3

Täna tegelesime viimast tundi teemaga "Shopping". Tunni algul lugesime tuttavat rütmisalmi:


Õppisime laulma uut laulu "Let´s go shopping", kus laulus on nimetatud erinevate poodide nimetusi. Püüdsime üheskoos ära mõistatada, kuidas on nende poodide nimetused eesti keeles:


Teema lõpetuseks täitsime töölehte "Shopping". Töö tegemisel kasutasime õppevahendite abi, sest ka õige vastuse otsimine õpikust-töövihikust on vajalik oskus:


Kel töö valmis, nuputas viimaste töövihikuharjutuste kallal =)

No comments:

Post a Comment