Monday, 21 May 2018

Year 4: "Places and buildings" 1,2

Neljanda klassiga õpime teemat "Places nad buildings". Siin siis kahe viimase tunni materjal.
Tunni algul õppisime uut laulu "Which way?"

                                            

Sõnade õppimiseks oli õpetaja seekord ette valmistanud töölehe ning üheskoos sõnu läbiarutades lisasime juurde eestikeelsed tähendused. Vahel võib ju ka natuke lihtsamalt sõnu õppida =)


Tuletasime meelde There is /There are lausete tõlkimise nipid ning lugesime-tõlkisime töölehel olevat lugemisteksti "A Lovely Town". Lugemise-tõlkimise ajal otsisime plaanilt üles ka tekstis esinevad paigad:


Tegime töövihikuharjutust:


Töövihikus leidsime toreda kuulamisülesande, kus pidi lisaks kirjutamisele kuuldud teksti põhjal ka joonistama. See võttis päris palju aega. Kui sa ei jõudnud oma tööd valmis, saad seda kuulata veelkord siit:

Kuulamisülesanne õpetaja töövihikus =)Tuletasime meelde õpitud kohamäärsõnu, õppisime  uusi väljendeid ning kirjutasime need vihikusse.


Moodustasime lauseid, kus kasutasime lausetes kohamäärsõnu. Kirjutasime laused ka vihikusse:

Tunni lõpus tegime õpitud sõnade peale sõnade töö.
Järgmises tunnis õpime teed küsima ja juhatama, sest seda läheb elus reisimisel väga vaja =)

No comments:

Post a Comment