Monday, 30 May 2022

Year 3: Active studying "How´s the weather? What´s the weather like?"

Tunni algul vaatasime-kuulasime tähelepanelikult lasteriimikest.


Õpetaja esitas pärast küsimuse: "Why the man didn´t wake up in the morning?"
Õige vastus oli muidugi: "Because it´s Saturday!"
Seejärel arutlesime, mis oli videos kummalist ja selgus, et akna taga sadas alla kasse ja koeri. Siinkohal tuligi abiks õpetaja selgitus, et inglise keeles öeldakse paduvihma kohta "It´s raining cats and dogs" =)

Õppisime laulma uut laulu:


Vaatasime ka lustakat ilmateadet ning taaskord esitas õpetaja peale video vaatamist küsimuse. Seekord kõlas küsimus nii: "Why did Jim quit his job?"

Nüüd loosisime nimepulkadega  paarid, sest hakkasime tegema paaristööd. Õpetaja selgitas tööjuhiseid:
1) Running dictation (õpilane "jookseb" oma sedeli juurde, loeb ja jätab meelde lause ning dikteerib oma kaaslasele, kes selle üles kirjutab);
2) Check your work (lapsed kontrollivad kontroll-lehelt oma töö ära);
3) Match the sentences and the pictures (sobita laused ja pildid);
4) Read and translate the story (loe ja tõlgi jutt).

Year 4: Project "Buried Treasure" 2

Neljanda klassiga tegime projekti "The Buried Treasure" (peidetud varandus). Kõigepealt vaatasime eelmistel aastatel tehtud töid ning siis asusime ise oma "aaret peitma". Projekt koosnes kaardist ja kirjast, mis kirjeldas kuhu aare on peidetud.Projekti alustasime koolis ja kui ajast jäi vajaka, siis lõpetasid lapsed töö kodus. Täna esitlesime oma valminud töid:

Friday, 27 May 2022

Year 3: "Grammar and word games"

Käes ongi kevad ja aeg hakata kordama aasta jooksul õpitut.

Kõigepealt tuleta meelde BE-forms ehk "OLEMA" vormid (am/is/are):

Edasi korda  väljendeid "HAVE/HAS GOT. 


Toreda laulukesega saad korrata  üle ka modaalverbi "CAN" kasutamise:

Järgmise laulukesega saad meelde tuletada kestva oleviku moodustamise:

Tuleta  meelde kohamäärsõnad. No ka seekord on meil sobiv laul varnast võtta =)


Nüüd pane oma oskused proovile õppemänge mängides:

Game "PREPOSITIONS OF PLACE 1"
Game "PREPOSITION OF PLACE" 2
Game "HAVE/HAS GOT"1
Game "HAVE/HAS GOT" 2
Game "AM/IS/ARE" 1
Game "AM/IS/ARE" 2
Game "AM/IS/ARE" 3
Game "AM/IS/ARE" 4
Game "AM/IS/ARE" 5
Game "PRONOUNS" 1
Game "PRONOUNS" 2

Year 2: "Pets" 3

Kuna lemmikloomad on meile kõigile südamelähedased, siis peatume sellel teemal veidi pikemalt.

Laulsime laulu "I have a pet":Lauluga tuletasid meelde eelmises tunnis õpitud väljendid:
I have a pet /I have got a pet.
She is a...
He is a....

Kordasime piltidega sõnavara.

Mängisime sõnamängu "Bingo". Auhinnaks loomadega kleepsud.

Mängisime sõna äraarvamise mängu.

Õppisime uusi sõnu ja väljendeid. Selleks olid  abiks pildid:Vaatasime videot "Shelly trikid" ja proovisime inglise keeles Shelly kohta lauseid öelda.
Näiteks: Shelly is a dog. Shelly is lovely. Shelly can do tricks.

  

Vaatasime Shelly tegemisi koertevõistlustel ja koostasime  video kohta lauseid:Kes palju teeb, see palju jõuab. Siinkohal üks väike video filmistaar Shellyst =)

Wednesday, 25 May 2022

Year 3: Months and seasons

 Eelmisel aastal  õppisime aastaaegade ja kuude nimetusi. Nüüd kordasime need igaks juhuks veelkord üle ja kirjutasime ka vihikusse. Oluline on meeles pidada, et kuude nimed kirjutame inglise keeles alati suure algustähega!Laulsime laulu "Happy Birthday!":Harjutasime inglise keeles rääkimist:


Täitsime töölehel lünkharjutust ja kontrollisime pärast koos ära:


Tegime ka töövihikuharjutusi:

 Kodus jäävad aastaajad ja kuude nimetused selgeks õppida.

Tuesday, 24 May 2022

Year 3: "Places and buildings" 3

Kuna on esmaspäev, siis alustasime nagu ikka testimisega. 

Seejärel kordasime üle sõnavara, mille peale tegime sõnade töö.

Oma projekti tehes olime juba tuttavad väljendiga "There is/are". Nüüd tuletasime selle taas meelde ja lugesime õpikust lauseid ning tõlkisime neid. Täitsime töövihikus ül 6, 8, 10.

Year 4: "Buried Treasure"

 Tunni häälestuseks mängisime sõnamängu "Define it". Mäng käib nii: vabatahtlik õpilane istub seljaga tahvli poole, õpetaja kirjutab tahvlile sõna ja kaaslased püüavad talle selgitada, mis sõna see on, aga kasutada ei tohi sõnas olevaid elemente.


Viimane äraarvatav sõna  "garden" oli vihjeks järgmise mängu vastusena. Mängisime mängu "Fast picture". Mäng käib nii: õpetaja näitab kiirelt ühte pilti. Õpilased hakkavad kirjeldama, mida nad pildil nägid. Eelnevalt tuletasime meelde erinevaid kohamäärsõnu, mille abil paremini lauseid moodustada:

Kuna pilti näeb vaid hetke, siis ei haara inimese silm kõike ja see, mida näeme, võib olla täiesti erinev.
Peale pildi põgusta vaatlust avasid lapsed, et nad nägid pildil. Pärast vaatasime pildi juba rahulikult üle ja arutlesime, mida nägime õigesti ja mida mitte.Nüüd olime jõudnud tänasele teemale juba päris lähedale, sest pilt pärines muinasjutust "Buried Treasure", mis oli meie tänase tunni teema. Õpetaja luges kõigepealt jutu ette. Seejärel jagas laiali jutukese osad.

Tööülesanded olid järgmised:
1) Read the text and put the parts of the story in order.
2) Glue the story into your notebook.
3) Find the verbs. 
4) Underline the verbs (blue line- verbs in the present tense; red line - verbs in the past tense)

Õigesse järjekorda järjestatud lõigud: