Tuesday, 26 May 2020

Year 3. "Round-up" 3

Tere, armas kolmandik!

Kui sul on kõik tööd tehtud ja hindelised ülesanded õpetajale esitatud, siis võid rahulikult korrata, laulda laule ja mängida õppemänge.
Laulud leiad blogi vasakust veerust pealkirja alt "SONGS".
Õppemängud, videod ja muu sellise leiad vasakust veerust pealkirja alt "YEAR 3".

Kel veel tööd esitamata, ootan töid oma meilile marju@kose.edu.ee või Stuudiumi Suhtlusesse.

Monday, 25 May 2020

Year 2: "The days" (nädalapäevad)

Tere, armas teise klassi õpilane!

Olemegi koos saanud õppeaasta edukalt läbi. Täna on meie viimane tund.
Tunni algul laula eelmises tunnis õpitud laulu "Happy Birthday!"


Lauluga saime üle korratud kuude nimetused:


Täna õpime nädalapäevi. Väga tähtis on meeles pidada, et inglise keeles kirjutame nädalapäevad alati SUURE algustähega. Kirjuta sõnad endale vihikusse:


Sõnade kinnistamiseks kuula-vaatalaulu: "Days":Õpi selgeks uus laul "The Days of the Week":

Year 3: "Round-up" 2

Tere, armas kolmandik!

Ka täna tegeleme õpitu kordamisega.
1. Kuna üsna keeruline oli anda kirjalikult sinu hindelise töö kohta tagasisidet, siis  kontrolli ja paranda oma vead oma TESTIS siin:

2. Täida töövihikust ära harjutused 11, 12 / Unit 15.
Nüüd kontrolli oma töö ära siit:

                                      

Wednesday, 20 May 2020

Year 4: "Camping" 2

Tere, armas neljandik!

Siin sulle kahe päeva materjal!
Sõnavara kordamiseks ja kinnistamiseks tee  töövihikuharjutusi. Kindlasti pusi kõigepealt ise ja alles seejärel kontrolli. Siis on õppimisest sulle kasu.
1.Tee töövihikust ära lehekülg 101.
    Kontrolli oma töö ära:

2. Täida töövihikust ära kõigepealt b osa leheküljel 103:

Seejärel tee ära ka a osa leheküljel 102:

3. Täida töövihikus harjutus 9 leheküljel 106: 
                                     

4. Nüüd peaksid sõnad olema selged. Otsi õpikust leheküljel 106 üles Fay ja Ailish´i kahekõne. Harjuta kahekõnet lugema:

Tuesday, 19 May 2020

Year 4: "Camping" 1

Tere, armas neljandik!

Kuna suvi ei ole enam mägede taga, siis on just õige aeg rääkida suvistest tegevustest. Tänase tunni teemaks on "Camping".
Kõigepealt tutvu  sõnavaraga nii piltide kui õpikusõnastiku abil.

Vaata kahte videot sõnavara harjutamiseks ja inglise keele häälduse kuulamiseks:

Nüüd otsi sõnu sõnaruudust ja tõlgi sõnad eesti keelde. Sõnaruudu leiad Stuudiumi TERA-st:

Monday, 18 May 2020

Year 2: "Happy Birthday!" 2

Tere, armas teise klassi õpilane!
Ka täna tegeleme sünnipäevateemaga.
Kõigepealt korda slaididega üle sõnavara:

Vaata ja  kuula kahekõnet interaktiivsest kompektist "Star Kids 1":

Kuula-vaata videot:

Aga et igas tunnis õpime ka midagi uut, siis tänases tunnis õpime inglisekeelseid kuude nimetusi:

Õpi laulma uut laulu  "Happy Birthday!", kus saad harjutada kuude nimetusi. Nii et väga sobilik tänases tunnis laulmiseks:


Year 3: "Round-up" (ülevaade) 1

Tere, armas kolmandik!
Õppeaasta hakkab peagi lõppema ja aeg hakata kordama aasta jooksul õpitut.

Siin on sulle terve nädala õppematerjal. Ootan kindlasti su töölehe vastuseid selle nädala lõpuks, sest see on hindeline töö.
1. Kõigepealt kontrolli ja paranda vajadusel vead eelmise nädala töövihiku harjutustes (lk 69).

Nüüd asume kordama kõike seda, mida sel aastal õppinud oleme!


2. Tuleta meelde BE-forms ehk "OLEMA" vormid (am/is/are):

Tee töölehelt ära harjutus 1.  
Töölehe leiad Stuudiumi TERA-st.


3. Korda väljendeid "HAVE/HAS GOT". Laula tuttavat laulu "Toys":


4. Toreda laulukesega "Penguins can´t fly" saad üle korrata  modaalverbi "CAN" kasutamise:

Nüüd tee töölehelt ära harjutus 2.

5. Järgmise laulukesega saad meelde tuletada kestva oleviku moodustamise:

Nüüd tee ära töölehelt harjutus 3.

6. Kuude nimetuste kordamiseks on meil selgeks õpitud lustakas sünnipäevalaul:

Täida töölehel selle kohta harjutus 4.

8. Töölehel oli ka harjutus funktsionaalse lugemise kohta, kus sul tuleb sobitada laused ja pildid omavahel kokku.

9. Viimase keeleteemana tuleta meelde kohamäärsõnad. No ka seekord on meil sobiv laul varnast võtta =)

Tee foto oma töölehest ja saada õpetaja meilile marju@kose.edu.ee või Stuudiumi Suhtlusesse või Stuudiumi TERA-sse.