Friday 23 February 2024

Year 4: Picnic" 1

  Tundi alustasime lauluga "What´ s your favourite food?"

Lugesime õpikust rütmisalmi.

Nüüd asusime tutvuma uue sõnavaraga. Seekord koostas õpetaja sellise töölehe, kus olid juba olemas nii häälduskastid kui ka eestikeelsed sõnad. Õpetaja näitas sõnakaarti ja lapsed püüdsid ära arvata, mis sõnaga on tegu. Niimoodi täitsime töölehel tabeli inglisekeelsete sõnade osa. Selgus, et päris paljud sõnad on juba õpitud varasemalt, aga kordamine ei tee kunagi halba.

Õpetaja jagas klassi kolmeks võistkonnaks ja uute sõnade harjutamiseks mängisime mängu "Memory":

Tegime töövihikuharjutusi:

Year 3: "Monsters" 1, 2

Kaks tundi tegelesime teemaga "Monsters". Jah, tõepoolest selline kummaline teema =)

Kõigepealt kuulasime-vaatasime laulu "No monsters in our home".


Pärast arutlesime, millest laul jutustab. Selgus, et laul räägib sellest, et koletisi pole olemas ja neid pole vaja karta =)
Aga siis näitas õpetaja videot "Monster facts" (kuni 2.20),  mis kummutas eelmise väite =)
                                            

Rääkisime Śotimaal Loch Nessi järves elavast koletisest:


Seejärel tegime kuulamisülesannet "Monsters". Õpetaja kirjeldas koletisi ja lapsed pidid ära arvama, kellest on pildil juttu.

Listening task:
* Monster Zog has got three legs, three big feet and nine toes. He has got one big green eye and two teeth.
* Monster Zug is very ugly (inetu). He is blue and hairy. He has got five ears, three yellow eyes and a big nose.
* Little Zeg has got brown hair. She has got one leg and only one tooth. Her eyes are dark blue. She has got twelve fingers.
* Monster Zag has got a green body and eight red eyes. She has got four hands and two legs.
* Monster Zig has got five legs and three orange eyes. He has got an orange tail, too.

Lapsed olid väga tähelepanelikud kuulajad ning  vastused olid õiged! Tublid!


Kuulasime laulu:


Kui selles laulus oli 5 koletist, siis nüüd vaatasime tähelepanelikult videot ja loendasime, mitu koletist kokku saime:
Seejärel tegime töövihikus toredat harjutust, kus teksti põhjal tuli joonistada koletis. Kuigi koletise kirjeldus oli kõigil ühesugune, siis koletised tulid välja kõik erinevad =)


Nüüd valisid lapsed endale õpetaja laualt koletise pildi, mille järgi hakkasid koostama jutukest. Jutukest kirjutades saime üle korrata kehaosade nimetused ja õpitud keelereeglid. 

Seejärel harjutasime oma jutukest soravalt esitama.

Thursday 22 February 2024

The English Week

 Inglise keele nädala raames võistlesid õpilased omavahel viktoriinis.

3. klassi õpilased:

4. klassi õpilased:

Friday 16 February 2024

Year 4: Round up and the test"

Tunni algul kordasime mängulises võtmes üle "Comparison" reeglite kasutamist. Esimeses mängus veeretasime kordamööda täringut esimeses voorus moodustasid lapsed täringul oleva sõnaga lause  keskvõrdes ja teises voorus ülivõrdes:


Järgmises mängus oli õpetaja kinnitanud seintele keskvõrde ja ülivõrde lõpud vastavalt reeglitele. Lapsed pidid oma sõnasedeli sobitama õige reegli alla. Seejärel kontrollisime kõik reegli"punktid" üle:

Seejärel läksime klassi ja tegime "Comparison" teema peale hindelise töö. Kel töö valmis, pusis toreda lugemise ja joonistamise ülesande kallal.