Monday, 11 November 2019

Year 2: "Robin and Fairy"

Tundi alustasime oma tavapärase tervituslauluga:

Kordasime üle tähenimed:
                                       
Kordasime üle ka õpitud sõnavara. Osa sõnakaartidest rändas tahvlile ning nende sõnadega mängisime sõnamängu "Bingo":
                                      
                                     
                                     
Õppisime kaks uut sõna. "Robin" (punarind) on Inglismaa rahvuslind. Sõna "fairy" (haldjas) on samuti Ühendatud Kuningriigiga sobilik sõna, sest nii Iirimaal kui Śotimaal armastatakse väga muinasjutte, kus tegelasteks haldjad ja muud salapärased olendid:

Tuletasime meelde värvuste nimetused juba tuttava rütmisalmiga:
                                          
Vaatasime ka lustakat videot Steve´st ja tema värvilisest pildist:
Pärast video vaatamist arutlesime, millised tuttavad sõnad videos olid. No muidugi teadsid lapsed kohe õigeid vastuseid  - "sky", "sun", "grass", "house" ja lisaks ka värvuste nimetused.

Seejärel asusime nuputama töölehe ülesannete kallal:

Year 3: "Clothes" 3

Alustasime tundi lauluga "Super clothes" 

Kordasime sõnu  sõnakaartidega. Noored õpetajad loosisime nimepulkadega.

 Tänases tunnis mängisime lausa kolme erinevat sõnamängu.
1. mäng oli "What word is missing?" (mis sõna on puudu). Lapsed jätavad poole minuti jooksul meelde tahvlil olevad sõnad. Nüüd tõmbab õpetaja ekraani alla ja võtab ära ühe sõnakaardi. Lapsed kirjutavad puuduoleva sõna vihikusse. Nii tegime kolm korda. Tänse mängu võitja oli KEREN, kes arvas ära kõik sõnad.

2. mäng oli "Bingo". Lapsed valivad tahvlilt 9 sõna ja kirjutavad need bingotabelisse. Nüüd hakkab õpetaja ükshaaval sõnu nimetama ja kellel on see sõna, teeb bingokasti märke. Auhinnaks saavad võitjad kleepsu vihikusse.

3. mäng oli "Guess the word!" (sõna äraarvamisemäng). Üks laps võtab piltkaardi ja teised hakkavad mõistatama, mis sõna see on. Lisaks sõnavarale harjutasime ka küsimuste moodustamist:
Is it a/an...?
Are these ....s?


Tegime töövihikus kuulamisharjutust:
                                           

Thursday, 7 November 2019

Year 4: "Like/don´t like;likes/doesn´t like" 3

Laulsime laulu "I like swimming":Lugesime rütmisalmi:Mängisime terve klassiga kõnearendusmängu:
 Eelmises tunnis alustasime ühe metsiku looma kohta jutukese kirjutamist. Jutukese kirjeldamisel kasutasime eelmise tunni kõnearendusmängu küsimusi. Jutukeses ei tohtinud  nimetada looma nimetust. Tänases tunnis lugesime oma jutukesed ette ja kaaslased mõistatasid, kes see loom on.
Mõned vahvatest juttudest:
Jörgen: It is a large and strong animal. This animal has brown fur. It lives in a forest. It can live up to 25 years in the wild. This animal eats almost everything but really loves honey. It also likes grass, leaves, nuts and it hunts foxes, squirrels and fish. This animal can sleep all winter. It also can climb in a tree. (A bear)

Hanna-Grete: It is a wild animal. This animal is quite big. This animal has a brown fur. It can run, swim and climb trees very fast. This beautiful brown animal eats plants and animals, too. This animal lives in Estonia and almost everwhere in Europe. I really like this animal and if you are lucky you may meet it in the forest. (A bear).

Isabel: It is a wild animal. It is a big animal. It is orange and black. It has stripes. It is sometimes a fast animal. It eats other animals. It lives in China. (A tiger)

Grete-Ly: This is Sammy. She is a wild animal who lives in Artica. Sammy is a big white animal and she eats other animals. She can swim in a cold icy water and she can run fast in the deep snow. Sammy is a fluffy and scary animal but she is very cute. (A polar bear)

Helmuth: They are fast animals. They have got a black and white body and a long tail. They look like horses. They can run fast. They eat grass but they don´t eat meat. (Zebras)

Koostasime õpetaja koostatud slaidide põhjal lauseid, abiks oli reeglitabel tahvlil.


Nüüd kordasime veelkord üle väljendid "Like/don´t like; likes/doesn´t like":

Moodustasime õpetaja koostatud slaidide kohta lauseid:
Lisa and Kate like reading.

Tom likes skipping.

Mrs Brown likes drawing.

Jack likes computer games.

Mrs White doesn´t like cooking.

Ann likes her dog.

Shelly likes agility (dogs´sport).

Ben doesn´t like studying.

Jill likes studying.

The boys like football.

Granny likes knitting.
Nüüd tegime töövihikus kuulamisharjutust ja koostasime tabeli põhjal lauseid:


Leidsin keelereegli "Don´t ja doesn´t" harjutamiseks ühe õpetliku lingi.
PRACTISE "DON`T and DOESN´T"

Wednesday, 6 November 2019

Year 4: ""Like/don´t like;likes/doesn´t like..." 2

Tunni algul laulsime laulu "I like swimming":Lugesime rütmisalmi:Nüüd tuletasime meelde reeglitabeli abil Present Simple´ i  (lihtolevik) moodustamise:


Mängisime palliga küsimuste-vastuste mängu. Õpetaja esitab küsimuse, viskab õpilasele palli ja õpilane vastab küsimusele.
Näiteks: Do you like football?  Yes, I do.
              Do you like angry teachers? No, I don´t.

Mängisime eelmises tunnis õpitud kõnearendusmängu "Guess the animal":

                                          
                                          

Järgmise harjutuse jaoks häälestusime lauldes laulu "Penguins can´t fly" (õppekomplektist "Tip Top" (Koolibri Publishers and Macmillan Publishers".  Laulu kvaliteet on väga kehv (õpetaja koolimakk enam kassette ei mängi ja antud lindistus on tehtud koduste vahenditega: kassett mängib  muusikakeskuses ja õpetaja "filmib" loo kaameraga üles), aga lugu ise on tore =)Nüüd kuulasime- lugesime õpikust lugemispala pingviin Rocky kohta ning koostasime suuliselt nii tema  kohta jutukese. Nüüd proovis igaüks kirja panna jutukese tema sõbra Bounty kohta.


Kodus jäi kirjutada ise sarnane lugu ühe metsiku looma kohta. Abiks võis võtta nii õpikus olevad laused kui ka kõnearendusmängu laused siit blogist.

Tuesday, 5 November 2019

Year 4: "Like/don´t like;likes/doesn´t like..." 1

Tunni algul laulsime laulu "I like swimming":Lauluga häälestusime tänase tunni teemale. Tuletasime meelde väljendi "I like.../I don´t like..."


Koostasime lauseid  õpikus olevate piltide kohta:


Tegime töövihikuharjutuse A osa ja kontrollisime oma tööd tahvlilt:


Õppisime moodustama lihtoleviku 3. pööret (mida teeb?):


Nüüd tegime töövihikuharjutuse B osa ja kontrollisime vastuseid tahvlilt:

Koostasime piltide kohta lauseid:
The penguin likes fish but it doesn´t like bananas.
The gorilla likes bananas but it doesn´t like fish.
The polar bear likes fish but it doesn´t like nuts.
The brown bear likes honey but it doesn´t like acorns.
Mängisime kõnearendusmängu "Guess the animal". Mäng käib nii: üks paarilistest võtab ümbrikust ühe looma nimetuse, aga ei näita kaaslasele. Kaaslane püüab küsimuste abil ära mõistatada, kes see loom võiks olla.


Nüüd kuulasime juba varasemast tuttavat pala ja esitasime seda ka klassi ees. Esinejad loosisime nimepulkadega.