Friday, 8 June 2018


Kallid inglise keele "neljandikud"!
Pidage ikka meeles: kes püüab kõigest väest, saab üle igast mäest! Sügisel ootavad teid ees uued väljakutsed. Hoian teile ikka pöialt, et teil alati kõik hästi läheks. Olge tublid ja mõnusad! Aitäh, kes mind lilleõitega ja heade soovidega meeles pidasid. Soovin teile ilusat vaheaega!

Kallid inglise keele teise ja kolmanda klassi lapsed!
Aitäh lillede ja ilusate soovide eest. Olete vahvad lapsed ja mul on väga hea meel, et me saame veel üheskoos rännata mööda inglise keele põnevat maailma. Soovin teile ilusat vaheaega ja kohtume juba sügisel!

Friday, 25 May 2018

Year 3: "Shopping" 3

Täna tegelesime viimast tundi teemaga "Shopping". Tunni algul lugesime tuttavat rütmisalmi:


Õppisime laulma uut laulu "Let´s go shopping", kus laulus on nimetatud erinevate poodide nimetusi. Püüdsime üheskoos ära mõistatada, kuidas on nende poodide nimetused eesti keeles:


Teema lõpetuseks täitsime töölehte "Shopping". Töö tegemisel kasutasime õppevahendite abi, sest ka õige vastuse otsimine õpikust-töövihikust on vajalik oskus:


Kel töö valmis, nuputas viimaste töövihikuharjutuste kallal =)

Wednesday, 23 May 2018

Year 4: "Which way?"

Õppisime küsima teed ja teed ka juhatama. See on eluks väga vajalik oskus, sest reisimisel on keeleoskusest palju abi =)
Tunni algul lugesime rütmisalmi:


Laulsime laulu:

Tegime töövihikuharjutust. Esialgu tegi igaüks omaette, siis kuulasime plaadilt ja kontrollisime tahvlilt:


Kuulasime ja lugesime õpikus olevat kahekõnet:

Harjutasime kahekõnesid koostades tee küsimist ja juhatamist raamatust "Picture Wordbook":


Nuputasime töölehe harjutusi:

Tuesday, 22 May 2018

Year 3: "Shopping" 2

Eilses tunnis alustasime teemaga "Shopping". Väljendite kordamiseks lugesime rütmisalmi:


Sõna äraarvamismängu mängides kordasime üle sõnavara. Kuna eilse viimase mängu võitis Merit, siis oli ta täna esimesena mängujuht:


Et ka sõnade kirjutamine selgeks saaks, tegime töövihikus sõnadeharjutust:


Tuletasime meelde väljendid:

Nüüd tõi õpetaja suure kasti ja jagas kastist õpilastele paari või kolme peale esemeid. Lapsed kehastusid müüjateks ja ostjateks, mõtlesid välja kahekõned ja õppisid neid esitlema:Kaks videonäidet ka:

Tunni lõpus jõudsime ka teha mõned töövihikuharjutused. Kes ei jõudnud valmis, lõpetab need kodus =)

Monday, 21 May 2018

Year 4: "Places and buildings" 1,2

Neljanda klassiga õpime teemat "Places nad buildings". Siin siis kahe viimase tunni materjal.
Tunni algul õppisime uut laulu "Which way?"

                                            

Sõnade õppimiseks oli õpetaja seekord ette valmistanud töölehe ning üheskoos sõnu läbiarutades lisasime juurde eestikeelsed tähendused. Vahel võib ju ka natuke lihtsamalt sõnu õppida =)


Tuletasime meelde There is /There are lausete tõlkimise nipid ning lugesime-tõlkisime töölehel olevat lugemisteksti "A Lovely Town". Lugemise-tõlkimise ajal otsisime plaanilt üles ka tekstis esinevad paigad:


Tegime töövihikuharjutust:


Töövihikus leidsime toreda kuulamisülesande, kus pidi lisaks kirjutamisele kuuldud teksti põhjal ka joonistama. See võttis päris palju aega. Kui sa ei jõudnud oma tööd valmis, saad seda kuulata veelkord siit:

Kuulamisülesanne õpetaja töövihikus =)Tuletasime meelde õpitud kohamäärsõnu, õppisime  uusi väljendeid ning kirjutasime need vihikusse.


Moodustasime lauseid, kus kasutasime lausetes kohamäärsõnu. Kirjutasime laused ka vihikusse:

Tunni lõpus tegime õpitud sõnade peale sõnade töö.
Järgmises tunnis õpime teed küsima ja juhatama, sest seda läheb elus reisimisel väga vaja =)

Year 3: "Shopping" 1

Tänases tunnis alustasime uue teemaga "Shopping". Teemasse häälestamiseks lugesime rütmisalmi:


Õppisime uusi sõnu. Kuigi sõnu tundus algul palju, selgus, et enamus nendest on meile juba tuttavad:


Mängisime sõnade äraarvamismängu:

 Sõnu oskasime nüüd suuliselt öelda, aga kirjutamist harjutasime ristsõna lahendades ja sõnaruudust sõnu otsides: