Wednesday, 14 October 2020

Year 3: "I am good at English"

Tunni algul  laulsime  numbriräpi lauluNumbrite loendamine ja arvsõnade lugemine tähthaaval tuleb juba üsna hästi välja ja siit jõudsimegi oma tänase teemani. Õppisime ütlema milles me oleme tublid ja head - I am good at.

Nüüd harjutasime lausemudelite abil lausete moodustamist. Kõigepealt ütlesime lauseid nii, nagu pildil olevad lapsed enda kohta ütleksid. Seejärel rääkisime nendest "tema" vormis. 

Õppisime ka uusi sõnu, millest osad olid vajalikud video vaatamiseks:
                                   
Mary is good at drawing. Tom is good at music. Poppy is good at numbers.
Jake is not good at puzzles. Mother is good at cleaning and tidying up. I am good at helping her.
The boys are good at sport. Lisa is good at dancing.
The baby polar bear is good at hugging his mum. The kitten is good at kissing. 

Vaatasime videot "What are you good at?" (kuni ajani 1.50).Kuulasime ja seejärel lugesime ise õpikus olevat kahekõnet. Klassi ees lugejad loosis seekord arvuti =)


Tunni lõpus kirjutasime tahvlil olevate lausemudelite abil ennast tutvustava jutukese ja õppisime seda esitama.
                                  

Year 4: "Good deeds" 2

Tunni algul lugesime häälestuseks rütmisalmi "Thank you so much":

Nüüd esitasime klassi ees hindele tunnis ja kodus harjutatud kahekõnesid. Esinejad loosis seekord arvuti =)

Teised lapsed vastasid samal ajal kahekõnede kohta õpikuküsimustele:

Kui tavaliselt mängime sõnadega sõnamängu "Bingot", siis seekord mängisime hoopis lause bingot. Lapsed valisid välja kolm lauset ning kirjutasid need vihikusse. Õpetaja hakkas lauseid ütlema. Kel olid kõik kolm lauset olemas, võitis mängu ja sai auhinnaks kleepsu.

Vaatasime hoolega õpetlikku lauluvideot. Pärast arutlesime, millistest heategudest laulus räägiti ja kas kõik need tegevused on ikka tõelised heateod. No näiteks: kas oma toa koristamine on heategu või on see tegelikult normaalne, et sa oma toa korras hoiad =)

Seejärel vaatasime  mõtlemapanevat multifilmi "The Present" (CGI Awarded short film 2014):
Pärast arutlesime, milliseid heategusid lapsed filmist leidsid ja kes heategusid tegid.
Filmis olevad heateod:
1) Ema tõi kingituse, et ta poeg televiisoris ja arvutis liiga palju ei oleks;
2) Väike koer oli kogu aeg rõõmus, kuigi tal ei olnud ühte käppa ja oma rõõmsameelsusega aitas poisil masendusest üle saada.
3)Tänu koerale leidis poiss omale sõbra ja ei olnud enam nii palju arvutis.

Tuesday, 13 October 2020

Year 4: "Good deeds" 1

Kuna õpilastele eelmise tunni laulud väga meeldisid, laulsime need uuesti läbi. Mis saab õpetajal selle vastu olla, peaasi, et õpime inglise keelt =)
Sõpruse ("Friendship") teemalt jõudsime väga toreda teemani - "Good deeds" (eesti keeles "Heateod"). 
Kordasime õpitud sõnu ja mängisime sõnamänge.
Esimene sõnamäng oli sõna äraarvamise mäng "Guess!", kus harjutasime sõnade õiget hääldamist:

Teine mäng oli "Bingo", kus saime harjutada sõnade kirjutamist. Tänased võitjad olid Kairit ja Kenneth. Kuna klassist hakkas kostma seepeale mõne õpilase poolt nurinat, et on ebaaus, et tema jälle ei võitnud, siis tegi õpetaja täna nii, et kõik mittevõitjad said ka kleepsu =) Kleepsud siis sellised =) , aga lapsed rõõmustasid ikkagi =)

Nüüd tutvusime õpikust uute sõnade ja väljenditega, mida vajasime kahekõnede mõistmiseks. 

Kõigepealt kuulasime kahekõnesid plaadilt, siis harjutasime nende lugemist omaette ning seejärel lugesime tegelaste kaupa.
Sobitasime pildid sobivate kahekõnedega:

Year 3: "Spell your name"

Tunni algul laulsime laulu "The alphabet"


Mida rohkem õpitut korrata, seda paremini jääb meelde. Seetõttu vaatasime ka üht teist videot tähestikust ja lapsed valisid, missugune laulustiil neile tähestiku õppimisel kõige enam meeldib:

Kordasime kaartidega tähenimesid. 

Et tähed vajasid veel harjutamist, jagas õpetaja lastele täringumängu. Kel oli tähenimede puhul abi vaja, sai vajadusel piiluda tahvlilt:

Täringumäng käib nii: laps veeretab täringut ja nimetab oma teel olevad inglise nimed. Nime, millel jääb nupp pidama, peab tähthaaval ütlema ehk "spellima".

Nüüd harjutasime nimede "spellimist" nii, et õpetaja ütles tähthaaval nime ja lapsed kirjutasid endale vihikusse. Kõik õiged nimed said omale vihikusse Anna-Bella, Laura, Gemma ja Ralf  ning nemad said endale auhinnaks "5".

Lugesime õpikus olevat kahekõnet ja tegime suuliselt õpikuharjutust:

Töövihikust leidsime sarnase harjutuse ja täitsime tabeli põhjal lünkharjutust :

Monday, 12 October 2020

Year 4: "Friendship" 2

Eelmise nädala tunnis alustasime teemaga "Friendship". Täna jätkasime samal teemal.
Teemasse häälestamiseks lugesime rütmisalmi: Seda saad harjutada-lugeda siit:

Laulsime eelmises tunnis õpitud laulu "The Best Friendship Song":


Armastust on mitut sorti. Lapsed armastavad oma vanemaid ja vanavanemaid, ema-isa armastavad teineteist ja lapsi, me armastame oma sõpru, aga armastada saab ka oma lemmikloomi, loodust jne. Seetõttu vaatasime veel ühte lauluvideot:Kordasime õpitud sõnavara ja õppisime uusi.
Sõnavara harjutamiseks ja kinnistamiseks lahendasime ristsõna ja täitsime töövihikuharjutusi:


Tegime töövihikust ka kuulamisülesannet:

Friday, 9 October 2020

Year 2: "A-F revision"

Tunni algul laulsime õpitud tervituslaulu:


Harjutasime pallimänguga enda tutvustamist. Ühtlasi said lapsed end veidi ka liigutada =)

Lugesime rütmisalmi:

Õppisime õpikust lugema ka üht uut rütmisalmi "Let´s play football!"


Kordasime õpitud tähti, hääldusmärke ja sõnavara.


Lugesime sõnu sõnakaartidelt ja sobitasime piltide alla:

Nüüd asusime oma teadmisi proovile panema töölehte täites. Abimeesteks olid tahvel, laste enda vihik ja töölehed õpimapis.
Kui sa tunnis tööd tunnis valmis ei jõudnud, lõpeta tööleht kodus. Tööleht pane oma õpimapi vahele.