Friday, 4 December 2020

Year 3: "Clothes (round-up)"

Tunni algul laulsime laulu "Super clothes"


Mängisime tähelepanumängu. Kelle pildist oli jutt, tõstis käe üles.Tuletasime sõnakaartidega meelde riietusesemete nimetused:

Tuletasime meelde ainsuse omastava käände reegli ja moodustasime piltide kohta lauseid:


Harjutasime testiks. Algul pani igaüks oma teadmised proovile iseseisvalt, seejärel kontrollisime koos õpetaja selgitustega oma tööd  tahvlilt:


Tunni lõpus jõudsime mängida ka ühe sõnabingo.

Nüüd peaksime küll hindeliseks tööks valmis olema.

Year 2: "K,L,M,N,O"

Tunni algul laulsime tervituslaulu ja lugesime juba tuttavaid rütmisalme.
Kordasime õpitud tähenimesid ning sõnavara.

Õppisime ka uusi tähenimesid ja saime täiendust oma tähemajade tänavale:


Tuletasime meelde hääldusmärgid ja õppisime uusi sõnu:


Sobitasime piltide juurde sõnakaardid:


Tahvli ja õpetaja abil täitsime töölehel tühjad lahtrid:

Seejärel asusime sõnaruudust peitu pugenud sõnu otsima:

Wednesday, 2 December 2020

Year 4: "Present "Simple" 2

 Inglise keelele häälestumiseks vaatasime-laulsime laulu "Present Simple" kohta:


Eelmisel tunnil õppisime lihtoleviku 3. pöörde moodustamise reegleid. Täna kordasime need üle:Harjutasime reegleid töövihikuharjutusi tehes. Pärast kontrollisime oma tööd tahvlilt:


Lugesime töölehelt lauseid Tom´i nädala kohta ning muutsime laused  "mina" vormist "tema" vormi. Abiks oli väike spikker tahvlil:

                               
    
 Nüüd vastasime kirjalikult küsimustele, kus samuti moodustasime lauseid lihtoleviku 3. pöördes ("mida teeb?" vormis).      
                                      

Year 3: "Clothes" 7

Tunni algul laulsime laulu "Super clothes":Kordasime üle õpitud kohamäärsõnad ning õppisime mõned sõnad ka juurde:

Õpetaja jagas igale õpilasele ühe pildi (pildid olid väikeste erinevustega) ja hakkas siis ühe pildi kohta lauseid ütlema. Enne mängu selgitasime tahvlil ka mängus vajaminevaid sõnu.


Kelle pildist oli jutt, tõstis käe üles. Õpetaja laused ühe pildi kohta:
You can see a lady in the picture. 
She is standing on the box. 
She is wearing a black dress. 
Her hat is white. 
She is holding a flower.


Tänase mängu võitjad olid Sven, Kerly, Gemma, Gregor, kenno ja Holger.

Moodustasime piltide kohta lauseid:


The T-shirt is on the bed. 
My jeans are under the bed. 
My jeans are in the wardrobe. 
My T-shirt is on the wardrobe. 
My T-shirt is under the bed. 
My T-shirt is in the bed.

Tegime töövihikuharjutusi:


Tunni lõpus vaatasime lustakat videot Steve´st. Videot vaadates saime veelkord üle korrata nii riietusesemete sõnavara kui ka uue sõna "wardrobe" =)


Tuesday, 1 December 2020

Year 3: "Clothes" 6

Tunni algul laulsime laulu "Super clothes":Mängisime tähelepanu ja mäluarendamise mängu.
Mäng käib nii:
- esimene laps ütleb oma riiete kohta lause, näiteks "My trousers are blue."
- teine laps ütleb eelneva lapse lause "His trousers are blue" ja lisab oma lause juurde.
- iga järgnev laps ütleb eelnevate laste kohta lause ja lisab enda kohta ka.
Nõnda saime üle korrata ka omastava käände asesõnad MY, HER, HIS.

Tuletasime meelde ainsuse omastava käände reegli ja  mitmuse omastava käände reeglid:

Ja muidugi harjutasime reeglite kasutamist ka lausete moodustamisel. Koostasime lustakate piltide kohta lauseid ja mõned neist kirjutasime ka vihikusse:

Ülejäänud piltide kohta koostasime lauseid suuliselt.
Jack´s jacket is brown and his scarf is yellow.
Mary´s jumper is blue, orange and white.
Ben´s shirt is blue and white and his bow tie is blue. Mary´s dress is pink, white and green.

Kuulasime ja seejärel lugesime õpiku kahekõnesid klassi ees hindele. 


 Nüüd mängisime lause ära arvamise mängu: