Friday, 22 April 2016

Year 3: Present Continuous / Present Progressive (kestev olevik)

Tunni algul lugesime häälestuseks rütmisalmi: Kordasime üle õpitud tegusõnad:


Kordasime kestva oleviku moodustamise reeglit ja koostasime üheskoos piltide kohta lauseid nii kirjalikult kui suuliselt:

Õppisime õpikust uusi sõnu  ja kasutasime neid siis töövihikuharjutustes:

Leidsin vaatamiseks-laulmiseks sellise video:

No comments:

Post a Comment