Monday, 8 May 2017

Year 4: "Buildings and places"

Õpetajal oli vahepeal fotokaga erimeelsused ja fotokas käis paranduses. Seetõttu edastan mitme tunni materjali.
Teemasse häälestumiseks laulsime varasemalt õpitud laulu "In my dreams", aga täna otsisime laulust sõnu, mis olid seotud teemaga "Places and buildings":


Sõnade õppimiseks oli õpetaja seekord ette valmistanud töölehe ning üheskoos sõnu läbiarutades lisasime juurde eestikeelsed tähendused. Vahel võib ju ka natuke lihtsamalt sõnu õppida =)


Tuletasime meelde There is /There are lausete tõlkimise nipid ning lugesime-tõlkisime töölehel olevat lugemisteksti "A Lovely Town". Lugemise-tõlkimise ajal otsisime plaanilt üles ka tekstis esinevad paigad:


Tegime töövihikuharjutust:


Töövihikus leidsime toreda kuulamisülesande kus pidi lisaks kirjutamisele ka kuuldud teksti põhjal joonistama. See võttis päris palju aega. Kui sa ei jõudnud oma tööd valmis, saad seda kuulata veelkord siit:

Tuletasime meelde õpitud kohamäärsõnu, õppisime  uusi väljendeid ning kirjutasime need vihikusse.


Kuulasime ja õppisime laulma uut laulu:


Moodustasime lauseid, kus kasutasime lausetes kohamäärsõnu.


Tunni lõpus tegime õpitud sõnade peale sõnade töö.
Järgmises tunnis õpime teed küsima ja juhatama, sest seda läheb elus reisimisel väga vaja =)

No comments:

Post a Comment