Monday, 25 September 2017

Year 4: Project "School rules"

Esitlesime oma valminud projekte koolireeglitest.
Esitluste juures hindasime plakati välimust, õigekirja ja oma töö soravat esitlemist.

No comments:

Post a Comment