Friday, 13 January 2017

Year 4 "Comparison" (võrdlemine)

Eelmisel veerandil alustasime omadussõnade võrdlemise reeglite õppimist. Meeldetuletuseks mõned slaidid keelereeglitest:

:

Moodustasime tahvlil olevate piltide põhjal lauseid ning kirjutasime need ka vihikusse:


Lugesime kahte toredat jutukest ning nuputasime, millised sõnad on tekstides läinud vahetusse:

Tunni lõpus mängisime lause äraarvamismängu. Kevin valis "salaja" välja ühe lause ja teised õpilased püüdsid lause ära arvata. Esimest korda naeratas võiduõnn Alarile ja Alari lause arvas omakorda ära Kevin =)

No comments:

Post a Comment