Monday, 16 April 2018

Year 3: "My house" lessons 1-3

Kolmanda klassiga oleme juba päris tükk aega õppinud teemat "House". Seetõttu on siin postituses mitme tunni materjal.
Kirjutasime töölehele sõnu ja õppisime selgeks.


Õpetaja jagas töölehe, kus peal maja pilt, lapsed otsisid  raamatust "Picture Wordbook" sõnu ja kirjutasid need oma pildile. Nõnda õppisime sõnu veel lisaks. Pärast värvisid lapsed pildi ära:


Kuulasime ja laulsime laulu:

                        

Tuletasime meelde kohamäärsõnad:


Vaatasime videot "The bee is in my house", kus saime üle korrata nii kohamäärsõnad kui tubade ja mööbliesemete nimetused:

  :

Lugesime lugemisharjutust, kus ema ja isa läksid peole ja lapsed jäid koju.


Kahe tunni pärast nägi tuba välja selline:


Nüüd moodustasime etteantud lausemudelite järgi pildi kohta lauseid. See tekitas lastes palju elevust, sest pilt oli tõepoolest üsna lustakas =)

Mängisime töölehel olevate lausetega lause äraarvamismängu:


 Koostasime kahekõnesid ja esitasime neid suuliselt:


 Sobitasime töölehel omavahel küsimusi ja vastuseid ning saime jällegi harjutada paaristöös kahekõnede lugemist:


Viimase ülesandena kuulasime Racheli juttu enda kohta (kuulamisülesanne 11.6) ja vastasime tema küsimustele. 

No comments:

Post a Comment