Monday, 2 April 2018

Year 4: "Today or yesterday?"

Kuna ka eesti keele tundides räägitakse põgusalt olevikust ja minevikust, siis tuli tunni algul teema mõistmiseks seda näitlikult selgitada. Kõigepealt pani õpetaja ajateljele paika mõisted "past", "present" ja "future". Nüüd sobitasime ajateljele ajamäärsõnad:Kõigepealt jäime olevikku ja tuletasime meelde tegusõna "olema" vormid:

Nüüd täitsime iseseisvalt töövihikuharjutust ning pärast kontrollis igaüks oma töö ära tahvlilt:


Olevikust suundusime minevikku ja reeglitabeli abiga selgitas õpetaja "olema" vorme minevikus:

Et asi veelgi selgemaks saaks, kuulasime ja seejärel lugesime ise toredat rütmisalmi:

Nüüd proovisime õpitut ka töövihikuharjutusi tehes. Seejärel lugesime üksteisel lauseid ette ja ühtlasi kontrollisime ka oma tööd:

No comments:

Post a Comment