Wednesday, 8 February 2017

Year 2: "Farm animals"

Eelmises tunnis õppisime numbreid 1-10-ni, tunni algul kordasimegi numbreid:

Kuulasime-vaatasime-laulsime ka uut laulu "Counting song", mis oli ühtlasi häälestuseks tänasele tunni teemale "Farm animals" (koduloomad).Õppisime selgeks uued väljendid: How many (cats) can you see? I can see ... cat/cats.
Ja tuletasime meelde, et kui asju on mitu  kirjutame sõna lõppu -S (cats, dogs)


Nüüd saime õpitut kohe kasutada ning koostasime piltide kohta lauseid kasutades väljendit
I can see ....Seejärel vaatasime videot "Count the animals", õppisime uusi sõnu nii ainsuses kui mitmuses:Õppisime koduloomi-linde piltide ja sõnakaartide abil ning samal ajal täitsime ka töölehte.

 OldMac Donald´i nimelisel mehel on tore talu, kus elavad mitmesugused koduloomad-linnud. Nõnda me siis temast ja tema loomadest ka laulsime ja ühtlasi kordasime tänaseid õpitud sõnu:Tunni lõpus tegime oma töölehte edasi, mis jäi ka kodus lõpetada.


Leidsin veel ühe video koduloomade nimetuste õppimiseks:

No comments:

Post a Comment