Friday, 17 February 2017

Year 4: "Food"

Alustasime tundi juba tuttava lauluga "What´s your favourite food?"

Kordasime sõnakaartidega sõnu:


Lugesime rütmisalmi ja kordasime üle eelmises tunnis õpitud väljendid:


Õppisime uusi sõnu ja  kuulasime lugemisharjutust. Nüüd harjutasime ka ise lugemist: poisid õppisid Ben´i osa ja tüdrukud ema osa. Nimepulkadega loosisime klassi ees lugejad:


Õpetaja jagas õpilastele projekti kirjeldused ja selgitas lahti projekti osad:


Nüüd loosisime endale teemad:


Koduseks tööks jäi materjali otsimine, sest järgmises tunnis alustame projekti tegemist arvutiklassis.

No comments:

Post a Comment