Tuesday, 28 February 2017

Year 3: "What are they doing?"

Kuna täna on vastlapäev, siis tunni algul tutvustas õpetaja Inglismaa vastlapäeva kombeid.
Seejärel keskendusime tegusõnadele ning lugesime häälestuseks rütmisalmi:


Õppisime ja laulsime uusi laule:

Kordasime sõnakaartidega üle õpitud tegusõnad:


Kordasime kestva oleviku moodustamise reeglit ja koostasime üheskoos piltide kohta lauseid nii kirjalikult kui suuliselt:

Mängisime sõnamängu "Bingo". Tänased võitjad olid OTT EDUARD, JOANNA MARIE, LIISA ja LEMBIT, kes said auhinnaks vihikusse kleepsu.

Mängisime ka tegusõnade äraarvamismängu  "Alias". Mäng käib nii: õpilane võtab ühe sõnakaardi ja püüab seda sõna kirjeldada pantomiimina. Teised lapsed küsivad "Are you ... ing?". Kes tegevuse ära arvab, saab tulla ise järgmist sõna näitama:

No comments:

Post a Comment