Friday, 23 March 2018

Year 3: "Places and buildings" 1 (kohad ja ehitised)

Seda üsna lapselikku videot vaadates nuputasime tegelikult, missuguseid õpitud keelereegleid me selles leiame. Ja ühtlasi oli videos ka vihje tänase tunni teemale - "Places and buildings":Harjutasime sõnade hääldamist õpikuharjutuses:


Kirjutasime sõnad ka vihikusse. Seekord tuli kirjutamisel olla hästi hoolas, sest eestikeelset tõlget õpetaja tahvlile ei kirjutanud:Nüüd harjutas ja õppis igaüks ise omaette sõnu umbes viis minutit. Abika aja arvestamisel oli liivakell:

Õpetaja võttis tahvlilt ära pildid ja lapsed ütlesid sõnad nii inglise kui eesti keeles.


Õpetaja kustutas tahvlil ära sõnade häälduskastid. Õpetaja näitas tahvlil sõna kirjapilti, lapsed ütlesid sõna inglise ja eesti keeles.
Tegime  töövihikuharjutust, kus lisaks tunnis õpitud sõnadele, tuli otsida sõnu ka õpikusõnastikust.


Tunni lõpus jagas õpetaja paberid ja lapsed kirjutasid peast nii palju inglisekeelseid sõnu (soovitavalt ka õiges järjekorras) nagu tahvlil oli. Ilma ühegi veata kirjutas sõnad MERIT. Vaid üks aps oli sees ANDRE´l ja JOONAS´el. Nemad kolmekesi said päevikusse ka "viied".      

No comments:

Post a Comment