Tuesday, 13 March 2018

Year 4: Presentation of project "Food"

Eelmisel nädalal esitlesime valminud projekte. Eelnevalt said lapsed kätte projekti koostamise juhendi ja hindamismudeli. Arvutiklassis alustasime oma töö tegemist veebruaris ja oma töö lõpetamiseks oli veidi rohkem kui kaks nädalat aega. Lisaks projekti tegemisele pidid lapsed õppima oma tööd ka inglise keeles esitlema - seega päris suur väljakutse! Terveid esitlusi ei mahuta blogisse ära, seetõttu sai igast esitlusest tehtud mõned pildid. Esitlustes esinenud kirja-, keele- ja hääldusvead arutasime üheskoos läbi. Esitlused olid väga vahvad ja ega ei ole üldse lihtne tulla klassi ette ja jutustada oma tööst inglise keeles. Aga lapsed said hästi hakkama ning nende tagasiside töö tegemise kohta oli väga positiivne. Lapsed juba uurisid, millal me jälle taolist tööd teeme. Tore on aeg-ajalt teha midagi hoopis teistmoodi kui tavaliselt ja saada uusi kogemusi.

                                                

No comments:

Post a Comment