Tuesday, 9 January 2018

Year 3: "Can / can´t"

Eilse ja tänase tunni teemaks oli modaalverb CAN (oskama, võima, suutma). Kõigepealt vaatasime näitelauseid tahvlilt ja õpetaja selgitas modaalverbi CAN tähendust:Lugesime õpikus olevat rütmisalmi:

Harjutasime paaristöös küsimuste küsimist ja neile vastamist. Eelnevalt selgitas õpetaja uute sõnade tähendusi:


Laulsime laulu "What can you do?"Õpetaja pani tahvlile erinevad toredad tegelased ja tegusõnad. Õppisime ka mõned uued sõnad:
walk - kõndima
hiss - susisema
jump - hüppama
Tegelaste kohta moodustasime etteantud lausemudeli järgi lauseid. Näiteks: Hubert Hippo can walk and swim. He can´t climb.


Tegime töövihikuharjutusi:


Kuulamisülesandes täitsime kuulamise järgi tabelit. Seejärel moodustasime täidetud tabeli põhjal lauseid. Pärast sai oma tööd kontrollida tahvlilt:

No comments:

Post a Comment