Tuesday, 23 January 2018

Year 3: "Who am I?"

Tundi alustasime lauluga "Head and shoulders":

Kordasime sõnad üle sõnakaartidega ning tegime siis sõnade töö. Seekord tegime töö nii, et lapsed pidid ise meelde tuletama ja kirjutamavähemalt 15 kehaosade nimetust. Rõõmu tegi see, et osa lapsi sai kirja rohkemgi sõnu, kui oli õpitud sõnade nimekirjas. Need tublid lapsed olid JOONAS, ANDRE, MERIT ja MAGNUS, kelle töö peal ilutseb suur "5+".
Väga tublid olid ka MATILDA, HELERI, MIA-LY ja JOOSEP, kes said hindeks "5".
                                                                                                        

Nüüd tuletasime meelde õpitud loomade nimetused ja õppisime ka uusi sõnu:


Oleme õppinud, et mitmuse lõppu kirjutame -s. Näiteks: dogs, cats, horses...
Täna saime teada, et vahel on ka olemas erandeid. Näiteks: mouse - mice (hiir - hiired)
Loendasime töövihikus loomi ja kirjutasime nendest pika lause:


Tuletasime meelde  väljendi I have got...

Koostasime uue väljendiga piltide järgi  lauseid:
I have got a cat.
I have got a dog.
I have got a rabbit.
I have got a horse.

Nüüd õppisime mõned uued sõnad juurde:


spot - täpp, laik
stripe - triip
tail - saba
Õpetaja luges lauseid ja õpilased üritasid ära arvata, missugune loome endast jutustas. Näiteks:
I have got black and white stripes. (It´s a zebra.)
I have got brown spots on my long neck. (It´s a giraffe.)
I have got a long tail. I can climb, jump and swing. I am brown. (It´s a monkey.)

Tunnis õpitud sõnavara läks meil kohe vaja õpikuharjutuses, kus nuputasime, milliseid loomi on harjutuses kirjeldatud:


Tegime ka töövihikuharjutust:

No comments:

Post a Comment