Monday, 22 January 2018

Year 3: "My body" 2

Tundi alustasime lauluga "Head and shoulders":


Kordasime slaidiprogrammi vaadates üle eile õpitud sõnavara "My Body". Nüüd vaatasime videot ning õppisime selgeks mõned uued sõnad: face, tongue, cheek, chin, belly (stomach), butt, elbow.
Kordasime sõnad veelkord üle sõnakaartidelt. Õpetaja asetas sõnakaardid tahvlile ja me mängisime kahte sõnamängu. Esimese sõnamängu nimi on "What word is missing?" (Õpetaja võtab ükshaaval sõnu ära nii, et lapsed ei näe. Lapsed kirjutavad puuduvad sõnad vihikusse. Kel on kõik sõnad olemas ja õigesti kirjutatud, on võitja).  Täna oli ainuke võitja Merit.
Teine mäng oli "Bingo" (Lapsed kirjutavad tahvlil olevate sõnade seast endale 9 sõna bingotabelisse. Õpetaja hakkab sõnu nimetades neid tahvlilt ära võtma. Kel on see sõna tabelis olemas, märgib ära. Kui kõik sõnad on tabelis olemas, oled võitnud ja saad kleepsu). Tänased võitjad olid Merit, Liselle, Mia-Ly, Uko, Magnus, Andre ja Renet.

 

Nüüd jagas õpetaja laudadele pildid. Tuletasime meelde küsimused What is this? What are these?
ja vastused küsimustele This is a/an ....    These are .....s.
Üks lastest näitas kehaosa ja esitas küsimuse, teine vastas. Seejärel vahetati osad:Õppisime selgeks uue sõna "hurt" (haiget tegema, valutama):

Lugesime õpikus olevat kahekõnet ja püüdsime seejärel ise piltide järgi kahekõnesid koostada.
Nüüd peaksid küll kõigil sõnad juba selged olema =)

No comments:

Post a Comment