Wednesday, 31 January 2018

Year 3: "Monsters"

Jah, tõepoolest selline kummaline tunni teema =)

Kõigepealt kuulasime-vaatasime laulu "No monsters in our home".Pärast arutlesime, millest laul jutustab. Selgus, et laul räägib sellest, et koletisi pole olemas ja neid pole vaja karta =)
Aga siis näitas õpetaja videot "Monster facts", mis kummutas eelmise väite =)Rääkisime Śotimaal Loch Nessi järves elavast koletisest:

Seejärel tegime kuulamisülesannet "Monsters". Õpetaja kirjeldas koletisi ja lapsed pidid ära arvama, kellest on pildil juttu.

Listening task:
* Monster Zog has got three legs, three big feet and nine toes. He has got one big green eye and two teeth.
* Monster Zug is very ugly (inetu). He is blue and hairy. He has got five ears, three yellow eyes and a big nose.
* Little Zeg has got brown hair. She has got one leg and only one tooth. Her eyes are dark blue. She has got twelve fingers.
* Monster Zag has got a green body and eight red eyes. She has got four hands and two legs.
* Monster Zig has got five legs and three orange eyes. He has got an orange tail, too.

Kel olid kõik koletised õigesti ära arvatud, sai "viie". Kuulamisülesandes olid kõige tähelepanelikumad LISELLE, RUUBEN, RENET; MATILDA, JOOSEP, UKO, HELERI ja MERIT.

Seejärel tegime töövihikus toredat harjutust, kus teksti põhjal tuli joonistada koletis. Pildid tulid välja sellised:Nüüd jagunesime paaridesse ja iga paar valis endale koletise pildi, mille järgi hakkasid paarilised koostama jutukest. Jutukest kirjutades saime üle korrata kehaosade nimetused ja õpitud keelereeglid. Õpetajale tegi heameelt see, et lapsed kasutasid oma jutukestes sõnavara, mida me polnud veel õppinudki =)
Pärast esitlesime oma tööd ka kaaslastele:

                                 
Meie jutukesed:
Monster  1:  The monster´s name is Oneeye". He is small. He has got two very small horns. He is green. He has got two legs and two arms. He has got a very big eye. He can climb, sing and be bossy.

 Monster 2: The monster´s name is Right Eye. She looks stupid. She has got five eyes. She is green. She has got strong teeth. She has got four legs. She can climb with her eyes. She can manipulate you.

Monster 3: The monster´s name is Fluffy. He is a male. He has got a spiky body. He can laugh. He has got teeth. He has got big eyes. His legs are orange.

Monster 4: The monster´s name is Sullyvan. He is green and funny. His eyes are blue. He has got white teeth. He is hairy and ugly. He can play fool.

Monster 5: The monster´s name is Pink Guy. He is fluffy. He has got two horns and big legs and big fingers. He can jump and run. He is pink and he is ugly.

Vaatasime multifilmi "Little Toot and the Loch Ness":

No comments:

Post a Comment